Základné info

Evidencia občianskych združení – Ministerstvo vnútra
  • Názov – Korčuliarsky Oddiel LoveInline
  • Právna Forma – Občianske združenie
  • IČO – 50036262
  • Adresa – Šancová 4023 / 80, 811 05 Bratislava, Slovensko
  • Dátum vzniku – 20.11.2015
  • Registračné číslo – VVS/1-900/90-47169
  • Číslo účtu – SK8383300000002000991229

Poukázanie 2%

1) Zamestnanci, za ktorých daňové priznanie spraví zamestnávateľ:

  • Vyhlásenie
  • Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa

2) FO podávajúce daňové priznanie prostredníctvom:

3) PO prostredníctvom: